søndag 27. mars 2016

Et grunnleggende problem


Det er ca 7,4 milliarder mennesker på jorda nå. Det blir 230 000 flere hver dag (netto). Vi har halvert artsmangfoldet de siste førti årene. Vi utrydder ca 200 dyre- og plantearter hver dag. Ressursfordelingen mennesker imellom, er allerede urettferdig men er i ferd med å bli enda mer urettferdig. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. (Og det blir flere av dem.) Angivelig finner det også sted en klimakrise som er ute av kontroll, og som setter verdens matproduksjon i fare. Konsekvensene av store klimaendringer kan bli bl.a. flom, tørke, hungersnød, folkevandringer og omfattende krig om knappe ressurser.

Sentrale mennesker i den vestlige verdens elite har et uttalt mål om å redusere befolkningen til under en halv milliard og holde den der. Begrunnelsen deres er økologisk. De utgir seg for å være naturvernere, og det kan hende de virkelig er det. Imidlertid vet vi ikke hvordan de eventuelt har tenkt å bli kvitt 7 milliarder mennesker, og hvor fort de ser for seg at de skal klare det. En atomvinter er et mulig virkemiddel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar