søndag 31. januar 2016

Konspirasjonsteorier


I vår tid sørger skepsisbevegelsen, hvis ledelse er kjøpt og betalt av etterretningsvesenet, for å kneble de fleste interessante diskusjoner. CIA skapte begrepet "konspirasjonsteoretiker" på 60-tallet, og snakker man om skjulte maktstrukturer eller eksistensen av hemmelighold i dag, får man umiddelbart dette stempelet på seg, og fra da av blir man ikke lenger tatt på alvor. Alt man sier blir regnet som ugyldig. NDA'er, gradert hemmelighold og sikkerhetsklareringer, er visst noe som ikke eksisterer -- om man skal tro skepsisbevegelsen og dens trofaste disipler. I følge de såkalte skeptikerne skal man være skeptisk til alt -- unntatt påstandene som kommer fra James Randi og andre dogmatiske sjefsskeptikere. Men å anerkjenne det faktum at det forekommer hemmeligstemplet forskning i stort omfang, og at bl.a. Manhattanprosjektet i sin tid ble hemmeligholdt, det nekter skeptikerne å gjøre. De nekter hardnakket for at det overhodet eksisterer forskningsprogrammer som offentligheten ikke har innsyn i. SR-71, B2, F-117, Aurora og andre black projects som ble hemmeligholdt i mange år, er noe som rutinemessig ignoreres av skeptikere. Og om noen få av dem ikke ignorerer disse prosjektene, viser de ingen vilje til å innrømme at det også kan finnes langt hemmeligere forskningsprogrammer, inkludert slike som er omfattet av større hemmelighold enn utviklingen av hydrogenbomben.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar