tirsdag 15. mars 2016

Illuminatis interdimensjonale teknologi


Frimureren og illuminatusen Karl Marx mente at kapitalismen inneholdt kimen til sin egen ødeleggelse. Kapitalismen ville uvegerlig ende opp som kommunisme. Andre frimurere og illuminatuser -- som Lenin, Stalin og Albert Pike -- var enige med Marx, og de jobbet for å oppfylle endetidsprofetiene om overgangen til det kommunistiske samfunnet. (I likhet med Hitler, var de forøvrig finansiert av Rothschildene.) Allerede på 1800-tallet skisserte Pike frimurernes plan for tre verdenskriger. Den første og den andre krigen utspilte seg akkurat som han hadde forutsagt, for det var en selvoppfyllende profeti han var kommet med. Den tredje verdenskrigen skulle handle om konflikten mellom den muslimske og den kristne verden. Frimureren Anders B. Breivik passer fint inn i dette narrativet. Aksjonen hans fant sted 22/7 (frimurerdato), og antallet døde var 77 (frimurertall). Overlevende på Utøya rapporterte at de så minst 1 mann til som gikk og skjøt. Selv media nevnte dette kort tid etter aksjonen, men det ble raskt dysset ned av politi, politikere og rettsvesen.
Verdens egentlige maktelite har et kosmisk perspektiv. Deres tidshorisont er kosmisk, for de har kjennskap til det utenomjordiske, interdimensjonale nærværet som har vært på denne planeten i millioner, for ikke å si milliarder, av år. Det er i lys av dette man må forstå globaliseringen og innføringen av den nye verdensordenen. Landegrenser skal brytes ned, skillet mellom folkeslag og etnisiteter skal utviskes. Verdens folk og kulturer skal smelte sammen til en homogen masse. Et globalt kommunikasjonsnettverk binder folk sammen under et totalitært Panopticon. Jorden blir en node i et kosmisk nettverk.
John Lear er sønn av Bill Lear, grunnleggeren av Learjet. John pleide å fly narkotika og våpen for CIA i mange tiår, og han er med årene blitt en ganske spenstig konspirasjonsteoretiker. Han har bl.a. forstått at det egentlige Illuminati er på et teknologisk nivå hvor de kan bruke øynene våre som kameraer og ørene våre som mikrofoner. (Jf. Steven Greer, som sier at eliten har direkte tilgang til The Akashic Records, slik at de f.eks. kan hente ut all informasjon om hvor en gitt elementærpartikkel befant seg på et hvilket som helst tidspunkt i universets historie.) I tillegg skjønner John Lear at Illuminati har interdimensjonal teknologi, slik at de kan få objekter til å materialisere og dematerialisere seg, samt utløse naturkatastrofer som vulkanutbrudd, jordskjelv og meteorittnedslag. Imidlertid mener han at "flyene" som traff WTC 9/11 var noe så jordnært som hologrammer, og at det var underjordiske atomvåpen, nanotermitt og satellittbaserte energivåpen som ble brukt for å jevne bygningene med jorden. Her tar han feil.
Teknologien som ble brukt 11. september 2001, var interdimensjonal. Allerede for mange årtier siden skaffet Illuminati seg tilgang til universets kildekode, slik at de kan omprogrammere universets fremtid, nåtid og fortid etter eget forgodtbefinnende. Skal de utføre en spektakulær terroraksjon, trenger de bare å gå inn i kildekoden og gjøre noen små endringer. Å forstå 9/11 er umulig om man ikke forutsetter at Illuminati er på dette teknologiske nivået. Alle de umulige sammentreffene og okkulte synkronisitetene og "tilfeldighetene", kan kun forklares om man går ut fra at teknologien som ble tatt i bruk var paranormal av natur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar