søndag 3. januar 2016

Black projects


Manhattanprosjektet omfattet 130 000 arbeidere og kostet ca 2 milliarder dollar (tilsvarende 26 mrd. dollar omregnet til 2016-penger). Først i august 1945, seks år etter at prosjektet begynte, fikk offentligheten vite om det, pga bombingen av Hiroshima og Nagasaki.Prosjektet fortsatte etter bombingen av Japan, og de fleste arbeidere som jobbet med utviklingen av atombomber, fikk ikke vite hva de egentlig drev med:
"Seeing the work they had not understood produce the Hiroshima and Nagasaki bombs amazed the workers of the Manhattan Project as much as the rest of the world; newspapers in Oak Ridge announcing the Hiroshima bomb sold for $1 ($13 today[1]).[234][243] Although the bombs' existence was public, secrecy continued, and many workers remained ignorant of their jobs; one stated in 1946, "I don't know what the hell I'm doing besides looking into a ——— and turning a ——— alongside a ———. I don't know anything about it, and there's nothing to say". Many residents continued to avoid discussion of "the stuff" in ordinary conversation despite it being the reason for their town's existence.[237]"
Også utviklingen av F-117 Nighthawk, SR-71 Blackbird og utallige andre "black projects" er omfattet av hemmelighold som gjør at arbeiderne er uvitende om hva de er med på å produsere eller forske på. I den grad offentligheten får høre om slike prosjekter, skjer det først mange år etter at programmene ble avsluttet. Arbeidet er kompartmentalisert og organisert i en hierarkisk struktur, slik at kun noen få mennesker på toppen av organisasjonen eller firmaet som utvikler slike hemmelige teknologier, har kjennskap til hva det egentlig er som utvikles.

De fleste amerikanske presidenter og CIA-direktører har ikke blitt briefet om de mest hemmelighetsfulle forskningsprogrammene som foregår på amerikansk jord, programmer som i all hovedsak er i privat eller semiprivat regi, og som foregår i hemmelige fasiliteter under bakken. I nyere tid har bl.a. Bill Clinton blitt briefet av aktivisten Steven Greer, siden etterretningsfolk nektet å briefe Clinton når han ba om det. Greer har fått sin info fra varslere og øyenvitner som i fellesskap har stått frem med det de vet og det de har sett i militæret, i NASA og i diverse firmaer som jobber med gradert teknologi. Clinton beklaget seg over at han måtte gå til Greer for å få vite noe om hva som egentlig foregår i noen av de mest hemmelighetsfulle forskningsprogrammene. (På bildene under ser dere Bill og Hillary som møter Laurance Rockefeller, Rockefeller-familiens hvite får, på nittitallet. Rockefeller kjempet for nedgradering av UFO-hemmeligheter. Steven Greer var delaktig i å få i stand møtene mellom Clintons og Rockefeller.)

George H. W. Bush er en av svært få CIA-sjefer og presidenter i nyere tid som har hatt kjennskap til noe av den mest graderte forskningen. Da Jimmy Carter skulle innsettes som president, henvendte han seg til daværende CIA-sjef Bush, og ba om å bli briefet om UFO-fenomenet.
"YOU don't need to know that," sa Bush foraktfullt til Carter.


Og Carter fikk aldri noen briefing.**********************************************

Hvordan finansieres slike programmer, mon tro?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar