søndag 3. januar 2016

Hvordan universet vårt fungerer (metaforisk forklaring)
Universet vårt er et spill. Et multiplayerspill hvor poenget er å bli Kjærlighet (gjøre gode gjerninger (samle opp karmapoeng)).
Spillerne er forskjellige. Noen er mindre smarte enn andre, noen er ondere enn andre. Også avatarene er forskjellige. Noen er f.eks. mektige og onde. Noen er mektige og snille. Noen er avmektige og onde. Noen er avmektige og snille. Og det finnes naturligvis forskjellige kombinasjoner av disse, og gradsforskjeller mellom dem. Karmapoengene fungerer som experience points i dette spillet, og det er ingen øvre grense for mengden poeng man kan samle. Det er heller ingen nedre grense; man kan ha negativ karma.


I følge Seth Lloyd (professor i kvantefysikk ved MIT) er vi ca 600 år unna å kunne simulere hele universet vårt i en datamaskin, forutsatt at Moores lov fortsetter som nå, så det er naturligvis et ekstremt avansert spill vi spiller. (Og det skjønner man jo enkelt selv, mtp. det enorme spekteret av følelser og opplevelser vi har tilgang på, samt den åpenbart ekstreme kompleksiteten vi kan få innblikk i ved å granske naturen med f.eks. mikroskop, teleskop o.l.) Det er et fantastisk avansert spill som ligger veldig langt foran f.eks. GTA Online. Haptics sørger for at spillerne både kan oppleve forskjellige grader av fysisk velbehag, ubehag, fysisk og psykisk smerte og andre følelser.

Når en avatar dør, kan en spiller i mange tilfeller velge å spille som (reinkarneres i) en ny avatar som genereres av reglene (de fysiske lovene) som gjelder i grafikk- og fysikkmotoren. Denne motoren bygger hovedsakelig på det vi kaller kvantefysikk og generell relativitet, to aspekter ved en virkelighetsmodell vi kan ane glimt av i M-teori, superstrengteorier, loop quantum gravity, osv. Mutasjoner og naturlig seleksjon utvikler nye avatarer rundt om på planeter, måner og andre himmellegemer i universet. De fleste av disse avatarene er NPC'er (Non-Player Characters), men mange av de mer sofistikerte og avanserte avatarene blir altså ofte bebodd av spillere. Har man opparbeidet negativ karma, blir man tvunget av systemet til å velge en vanskelig og/eller primitiv avatar når man vil reinkarneres. Jo mer negativ karma, jo dårligere avatar.

Det finnes glitches i spillet. Slike glitches kan opptre som f.eks. fenomener vi vil karakterisere som paranormale. Noen av disse fenomenene (f.eks. enkelte UFO-fenomener) kan simpelthen også være, eller skyldes, svært mektige avatarer som eventuelt er kontrollert av svært mektige spillere. En mektig avatar trenger ikke nødvendigvis være kontrollert av en mektig spiller. Og en mektig spiller kan godt finne på å spille som en avmektig avatar. Noen spillere er hackere, moddere eller glitchere som prøver å utnytte svakheter i kildekoden til å skaffe seg fordeler o.l. Spillutviklerne og -administratorene kan gripe inn overfor slike juksende spillere og prøve å straffe dem. Noen av disse spillerne kan bli forsøkt nektet tilgang til spillet. Noen særlig kompetente hackere kan til en viss grad klare å endre kildekoden slik at det oppstår lokale anomalier i spillet. Spøkelser eller gjenferd er som regel spillere som vandrer rundt i spillet uten å befinne seg i en avatar.

Spillere kan også velge å spille solo eller å danne guilds IRL (altså i den høyere virkeligheten, hvor "serverne" befinner seg). På den måten kan de enklere koordinere sine handlinger i spillet. De kan samarbeide for å prøve å skaffe seg fordeler. Noen spillere som er midlertidig ute av spillet og som har en eller annen tilknytning til en spiller som for øyeblikket bebor en avatar, kan velge å henholdsvis hjelpe eller stikke kjepper i hjulene for denne spilleren/avataren. De kan til en viss grad, under de rette omstendighetene, kommunisere med spilleren, gi ham tips og vink o.l. De kan også forsøke å gripe inn hvis avataren er i ferd med å dø e.l. (Disse spillerne er det vi gjerne kjenner som engler, skytsengler, "hjelpere" o.l.)

Noen avatarer kan bli spilt av flere spillere samtidig. Og noen (mektige) spillere kan tilogmed spille som flere avatarer samtidig. En spiller kan også veksle mellom forskjellige avatarer, slik f.eks. en WoW-spiller kan veksle mellom en alv og en druide, osv. En mektig avatar kan ofte utføre det vi vil kalle "mirakler", dvs bruke magi som tilsynelatende bryter med det vi kjenner som naturlover, fornuft og logikk. Spillere som, gjennom flere inkarnasjoner, har gjort mange nok gode gjerninger og samlet opp nok karmapoeng, har statistisk større mulighet til å utvikle slike paranormale ferdigheter. Disse ferdighetene er rett og slett en slags bonus eller perk som motoren eller spillutviklerne gir til de beste (mest moralsk høyverdige) spillerne. En annen bonus som gis til ekstremt gode (moralsk høyverdige) spillere, er muligheten til å customize en avatar ved å påvirke mutasjoner og naturlig seleksjon o.l. Noen moddere kan også klare dette -- ulovlig.

Spillet vårt er ikke det eneste. Jeg tipper det finnes spill som går ut på å bli noe annet enn Kjærlighet, f.eks. noen som går ut på å bli Kunnskap, samt noen som går ut på å bli ting vi ikke har forutsetninger for å begripe, siden vår forstand er forstanden til avatarer som er generert av mutasjoner og naturlig seleksjon inne i akkurat dette multiplayerspillet. Trolig finnes det også singleplayerspill. Det er mulig vårt spill er det første i en serie, eller at det er et av de mer primitive spillene, kanskje et som er programmert av en amatørkoder som en hjemmelekse e.l. Kanskje det fungerer som en slags barnehage eller barneskole hvor primitive spillere skal lære seg om Kjærlighet, og lære seg å BLI Kjærlighet, før de kan avansere til mer sofistikerte spill som går ut på andre ting. Kanskje spillet som tilsvarer ungdomsskolen handler om Kunnskap, og spillene som er analoge med henholdsvis Videregående og Høyskole/Universitet (og arbeidsliv) handler om diverse andre ting vi ikke kan forestille oss akkurat nå, enten siden vi ikke har kunnskapen eller intelligensen som trengs, eller fordi vi (vel, noen av oss) midlertidig har glemt hvem vi egentlig er og hvor vi kommer fra.


En annen teori jeg har, er at det overordnede systemet er hierarkisk av natur, som en fraktal. Slik at den høyere virkeligheten, den som huser "serverne" som spillet vårt kjører på, i seg selv bare er et spill. Og at spillerne som spiller oss avatarer her, faktisk selv er avatarer i den høyere virkeligheten. Og slik fortsetter det i nivå etter nivå oppover (og nedover, siden vi lager stadig mer avanserte spill i vår verden også). Mange avatarer i den virkeligheten velger sikkert å ikke spille spillet vårt i det hele tatt. Noen av dem kan ha gått lei. Noen av dem kan ha mestret spillet. ("Spilt det ut.") Noen av dem kan ha blitt kicket ut permanent eller midlertidig, enten grunnet juks, bugs eller servervedlikehold e.l. Spillere kan rykke stadig videre oppover, og det finnes ingen øvre grense for utviklingen. De kan fortsette å utvikle seg i det uendelige, oppover og oppover til stadig høyere virkeligheter/spill vi ikke har evner til å forestille oss. Karmapoeng man samler i et gitt spill, kan bli med videre til virkeligheten hvor spillets servere befinner seg, og slik påvirke hvilke muligheter avataren/spilleren har i den virkeligheten også.

I de høyere virkelighetene/spillene, er følelser og fornemmelser sterkere enn i vårt spill. Alle sanser har mer styrke, og jo høyere oppover i nivåene av virkeligheter man kommer, jo sterkere blir alle følelser, tanker og fornemmelser. Alle som har spist litt magisk sopp, vet at sansene blir skjerpet. Farger blir sterkere, konturer skarpere, detaljer/fraktaler blir synlige, musikk høres mye bedre ut, todimensjonale ting kan bli tredimensjonale, tredimensjonale ting kan bli firedimensjonale, osv. Dette skyldes at man på sopp kan få et lite innblikk i en flik av den virkeligheten som befinner seg over spillet vårt. Derfor kan man føle f.eks. glede som er tusen ganger sterkere enn den dypeste gleden man har følt før man smakte sopp. Dette er et bare et lite hint om hvordan glede kan føles i den høyere virkeligheten, hvor glede igjen er mye svakere enn gleden man kan føle i virkeligheten som er over der igjen, osv. Det samme gjelder for alle andre følelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar