onsdag 27. januar 2016

Eliten sikler etter tredje verdenskrigAssad er en vestlig utdannet, sekulær, fornuftig, fredelig mann med over 70% oppslutning i det syriske folk.
Bakgrunnen for krigen i Syria er at vestlige styresmakter har finansiert terrorister i årevis. Våre politikere har innført sanksjoner som rammer vanlige syrere. De samme politikerne har også finansiert IS, Al Nusra, FSA og lignende terrorgrupperinger. Alt dette har de gjort for å destabilisere og ødelegge Syria, som var et velfungerende land under Assad. Også Israel,Tyrkia, Qatar og Saudi-Arabia har hjulpet til med å væpne, finansiere og trene opp ISIS o.l. Dette er samme strategi som ble brukt i bl.a. Afghanistan, Irak og Libya, og målet har hele tiden vært å ødelegge mest mulig, for å drive flest mulig mennesker på flukt, og sikre størst mulig kontrakter til Halliburton og andre vestlige oljeselskaper og militærindustrialister.
Det Norge burde gjort for lengst, var å melde seg ut av NATO, slutte å samarbeide med USA og inngå et militært og økonomisk samarbeid med Russland. Vi burde samarbeidet med Assads regjering. Kun under Assad kan Syria oppleve varig fred, og landflyktige syrere kan begynne å returnere til hjemlandet sitt.
USA bomber rutinemessig syriske sykehus, kraftverk, veier, skoler og annen infrastruktur, nettopp i den hensikt å drive flest mulig mennesker på flukt. I tillegg har USA, med oss på slep, innført økonomiske sanksjoner som rammer syrisk næringsliv hardt, og som driver millioner av mennesker ut i fattigdom og elendighet, slik at de ikke ser noen annen utvei enn å flykte.
Å prøve å styrte Assad, er en oppskrift på katastrofe. Det vil resultere i tredje verdenskrig.
Men tredje verdenskrig er nettopp hva eliten sikler etter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar