lørdag 30. januar 2016

Inntektskilder for NSA og CIA


NSA har datamaskiner som teknisk sett ligger minst 35 år foran de som er allment tilgjengelige. De bruker slike maskiner til å drive med omfattende økonomisk spionasje og industrispionasje, for å finansiere andre ulovlige operasjoner de beskjeftiger seg med.
For CIA har en av hovedinntektskildene lenge vært import og distribusjon av kokain, heroin og andre ulovlige stoffer. Mye av bakgrunnen for den amerikanske invasjonen av Afghanistan i 2001, var at CIA hadde tapt markedsandeler i heroinhandelen, og så seg nødt til å gjenåpne herointrafikken ut av det krigsherjede landet. George H. W. Bush var i sin tid CIA-sjef og var sentral i å koordinere denne narkohandelen i Afghanistan -- derav kallenavnet "Poppy", som henviser til opiumsvalmuen. Da sønnen hans ble president, så han det som sin oppgave å maksimere Cocaine Import Agency sine inntekter, nettopp ved å invadere Afghanistan for å få herointrafikken på skinner igjen. Den såkalte "Krigen mot narkotika" sørger for at CIA tjener gode penger på handelen. Hadde narkotika vært lovlig, ville byråets inntekter vært vesentlig lavere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar